Hylland Regnskap
Jorunn Hylland
Autorisert regnskapsfører - Registrert revisor
Medlem av:


Hjem
Tjenester

Nyttige linker              

Kontaktskjema             

Mobil: 47 80 96 80
Tlf.: 55 19 43 65 

E-post: jorunn@hyllandregnskap.no
 
Hylland Regnskap
v/Jorunn Hylland
Kollbudalen 66, 5124 Morvik


Tjenester

Regnskapstjenester

Bokføring

Utarbeidelse av årsoppgjør 

Utarbeidelse av likningspapirer

Lønn

Merverdiavgift

Stiftelse av selskap

Økonomisk rådgivning

Bistand til gjennomgang av interne rutiner

 

Webansvarlig Lena Borge